Promost Consulting w Polskiej Platformie Technologicznej Budownictwa

21-07-2014

 

Promost Consulting Sp.J. został przyjęty do grona członków Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa.

Platformy Technologiczne to inicjatywa zdefiniowana przez Radę Europejską wiosną 2003 r. w postaci grup najważniejszych publicznych i prywatnych instytucji odpowiedzialnych za rozwój technologiczny, wspierających działania związane z Europejską Inicjatywą dla Rozwoju. Istotną rolę w pracach Platformy Technologicznej odgrywa przemysł przy współudziale partnerów: naukowców, przedstawicieli środowiska finansowego i administracyjnego.

Krajowym odpowiednikiem Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa stworzonej dla wsparcia sektora budowlanego oraz zachodzących w Europie przemian, jest Polska Platforma Technologiczna Budownictwa, która została powołana w kwietniu 2004 r. jako pierwsza Platforma w kraju.

Więcej info

Pełna wersja serwisu