25 lat
Promost Consulting


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje
 

 

Kompleksowe projektowanie

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Energia odnawialna

Zintegorwane projektowanie w technologii BIM obiektów mostowych z kompozytów FRP

Koncepcje programowo-przestrzenne

Koncepcje techniczne

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

Projekty technologiczne

Projekty organizacji ruchu

Zarządzanie projektowaniem

Nadzór autorskiZOBACZ WIĘCEJ

 

Zarządzanie & Nadzór

Infrastruktura drogowa

Ochrona środowiska


Zastępstwo Inwestycyjne

Nadzory Inwestorskie

Inżynier Kontraktu FIDIC ZOBACZ WIĘCEJ

 

Konsulting

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska


Nadzory i doradztwo naukowe

Studia wykonalności

Ekspertyzy opinie techniczne

Analizy LCCA i LCA

Studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

Wyceny

Wnioski aplikacyjne

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Badania & Rozwój 

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Projekty R&D z środków krajowych

Projekty R&D z programów ramowych UE

Projekty Rozwojowe

Publikacje

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Kładka rowerowa przy rzeszowskiej Zaporze jest już gotowa do użytku.

Kładka rowerowa przy rzeszowskiej Zaporze jest już gotowa do użytku.

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla zadania S19 Rzeszów Płd. - Babica o dł. 10,3 km został złożony.

Promost Consulting zakończył etap przygotowania projektu budowlanego do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do węzła Babica (z węzłem) o długości 10,3 km.

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kolbuszowej

Promost Consulting na zlecenie GDDKiA wykona dokumentację dla obwodnicy Kolbuszowej. Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9.

Zakończenie inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna

Zakończyła się inwestycja "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na potoku Jabłonka (Hoczewka) w km 27+688...", gdzie inspektorem był Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Materiały informacyjne dot. rozwiązań projektowych

Informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami informacyjnymi dot. rozwiązań projektowych dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na budowie nowych odcinków dróg wojewódzkich nr 865 i nr 870

Podpisanie umowy na opracowanie STEŚ z elementami Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Chmielnika.

Promost Consulting podpisał umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej i uzyskanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Chmielnika w województwie świętokrzyskim.

Wywiad z Tomaszem Siwowskim, prezesem Promost Consulting

W numerze 3 podkarpackiego dwumiesięcznika VIP-Biznes & Styl ukazał się wywiad z prezesem Promost Consulting, Tomaszem Siwowskim.

Jubileusz 25-lecia Promost Consulting

Jubileusz 25-lecia Promost Consulting 🎂🍾🥂 Gorąco zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego wykonanego w technice hyperlapse z okazji 25-lecia działalności firmy Promost! 🎥 Dziękujemy firmie TLvideo za realizację!

Konkurs „Logo Promost Consulting z okazji 25-lecia działalności"

Szanowni Państwo, Niezwykle miło jest nam poinformować, że ogłoszony w dniu 10 czerwca 2020 roku Konkurs „Logo Promost Consulting z okazji 25-lecia działalności” został rozstrzygnięty. Dziękujemy Pracownikom za tak liczny udział w Konkursie

Podpisanie umowy na zaprojektowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica

Z przyjemnością informujemy, iż podpisaliśmy umowę z konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción na zaprojektowanie ponad dziesięciokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica.

Podpisanie umowy na zaprojektowanie mostu na Sanie w Jarosławiu w ciągu drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Bełżec

Prezes Tomasz Siwowski podpisał w umowę z PZDW na zaprojektowanie mostu na Sanie w ciągu drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Bełżec, w miejscowościach Munina i Sobiecin.

Podpisanie umowy Rozbudowa drogi powiatowej nr 1346K wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Ostrów

„Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1346K wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Ostrów” w powiecie tarnowskim.

Otwarcie obwodnicy Strzyżowa

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na nowej obwodnicy Strzyżowa, przy pracach której Promost Consulting pełnił rolę Inżyniera Kontraktu. Obwodnica Strzyżowa znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.

Historia

Firma została założona w 1995 roku jako samodzielna działalność gospodarcza pod nazwą Pracowania Projektowa Promost Consulting.
Założycielem firmy jest Tomasz Siwowski, obecnie profesor Politechniki Rzeszowskiej.
W 2010 roku działalność została przekształcona w Promost Consulting
T. Siwowski Sp. J. Jednocześnie w 2003 roku została założona firma Promost Consulting Sp. z o. o. dla realizacji dużych zadań projektowych w systemie "zaprojektuj i zbuduj" oraz zarządzania dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Obie spółki działają równolegle, uzupełniając się zakresami prowadzonych działalności.
W grudniu 2016 roku Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna została przekształcona w spółkę Promost Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

czytaj więcej

Struktura

Zarząd spółki:

 • Prezes - Tomasz Siwowski 
 • Wiceprezes - Irena Siwowska  
 • Dyrektor Zarządzający - Zbigniew Kwaśny
 • Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych - Aneta Lewandowska
czytaj więcej

Polityka Jakości

Grupa Promost Consulting zapewnia swoim klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.

Polityka Jakości Firmy

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.
Staramy się, aby wszystkie nasze zobowiązania i działania były wykonywane bez zastrzeżeń i ku zadowoleniu Klientów oraz stanowiły rekomendację dla przyszłych interesów Firmy.
Szczególne znaczenie w naszej działalności przywiązujemy do:
 • poznawania i zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów;
 • uzyskania całkowitej zgodności zakresu i jakości dostarczanych usług z obowiązującymi kryteriami i standardami;
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Firmy;
 • realizowania skutecznej i efektywnej polityki rozwoju Firmy;
 • innowacyjności rozwoju nowych technologii we współpracy z nauką.
Polityka Jakości stanowi podstawę dla utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz stawiania i realizacji celów.
Założenia Polityki Jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Firmy.
 
Rzeszów, 06.03.2019 r.
czytaj więcej

Klienci

Grupa Promost Consulting od 20 lat współpracuje z rządową i samorządową administracją drogową i kolejową, firmami wykonawczymi, działajacymi na rynku infrastrukturalnym (głównie w projektach typu zaprojekuj i zbuduj), firmami projektowo-konsultingowymi (konsorcja) oraz jednostkami naukowo-badawczymi, z którymi prowadzimy własne projekty R&D.

 

Główni klienci i partnerzy firmy:

RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA DROGOWA I KOLEJOWA

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): Oddziały w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Kielcach, Krakowie
 • Zarządy Dróg Wojewódzkich: Podkarpacki, Świętokrzyski, Mazowiecki, w Krakowie, Lublinie
 • Zarządy Dróg Powiatowych: Rzeszów, Krosno, Jasło, Gorlice
 • Zarządy Dróg Miejskich: Rzeszów, Warszawa, Kielce
 • PKP PLK S.A.

 

FIRMY WYKONAWCZE

 • Grupa Skanska
 • Budimex S.A.
 • Strabag Sp. z o.o.
 • Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Salini Impregilo Spa
 • Mostostal Warszawa S.A.

 

FIRMY PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

 • Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
 • CE Project Group Sp. z o.o. Sp.K., Kraków
 • ZBM Inwestor Zastepczy S.A., Warszawa
 • Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., Zamość
 • Geotech Sp. z o.o., Rzeszów

 

JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE

 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Chalmers University, Szwecja

 

Od większości ww. klientów i partnerów spółki Grupy Promost Consulting uzyskały liczne referencje, potwierdzające (także w świetle wymagań PZP) należyte wykonanie powierzonych projektów.

czytaj więcej

Wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia jakie otrzymaliśmy dotyczą zarówno całokształtu działalności, jak również opracowywanych projektów oraz świadczonych usług zarządzania.

 

NAGRODY ZAWODOWE

 

Nagroda I Stopnia w Konkursie pn. Budowa Roku 2015 Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia (Drogi, Mosty, Koleje, Lotniska) za Most drogowy z kompozytów  FRP na rzece Ryjak w Błażowej koło Rzeszowa w ciągu ulicy Pułaskiego, w kilometrze 22 + 304 drogi powiatowej nr 1411R, Rzeszów 2016

 

I nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Zrealizowany obiekt o rozpiętości > 70 m za zrealizowany projekt Pierwszego w Polsce drogowego mostu z kompozytów FRP w Błażowej k. Rzeszowa, 2015

 

I nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Realizacja projektu kładki dla pieszych za zrealizowany projekt Podwieszanej kładki pieszo-rowerowej na rzece San w Przemyślu, 2015

 

Nagroda I stopnia SITK RP za budowlę mostową roku 2013 w województwie podkarpackim pn. Budowa mostu podwieszonego przez San w Przemyślu SITK RP Oddział Rzeszów, 2013

 

Nagroda I stopnia pn. Modernizacja Roku 2013 za projekt modernizacji ul. Rejtana w Rzeszowie

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła > 50 m za zrealizowany projekt mostu przez San w Przemyślu, 2013

 

Nagroda III stopnia w konkursie architektonicznym za Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kładki pieszo-rowerowej przez Motławę w Gdańsku. SARP, Oddział Gdańsk, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła > 50 m za zrealizowany projekt mostu przez Rabę w Dobczycach, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Kładki dla pieszych za zrealizowany projekt okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Kładki dla pieszych za zrealizowany projekt kładki dla pieszych przez Wisłę  w Krakowie, 2010

 

 

NAGRODY GOSPODARCZE

Nagroda Przedsiębiorstwo FAIR PLAY w latach 2001-2005

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w latach 2003-2004

Tytuł Solidna Firma 2003 r.

 

czytaj więcej

Grupa

Grupa składa się ze spółek:

 • Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
 • Promost Consulting Sp. z o. o.

Promost Consulting działa od 20 lat. Koncentruje się na rynku polskim.
 

Działamy w sektorach infrastruktury:

 • drogowej
 • mostowej
 • kolejowej.

Obecnie pracujemy nad wzmocnieniem swojej pozycji w sektorze badawczo-rozwojowym.

 

czytaj więcej

CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR (z ang. Corporate Social Responsibility)  

koncepcja, według której  przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii

dobrowolnie uwzględniają intertesy społeczne i ochronę środowiska

a także realacje z grupami interesariuszy.

Promost Consulting
Oddział Kielce
Oddział Warszawa
odwiedź Nas na:
   
Promost Consulting
Siedziba Główna
ul. Jana Niemierskiego 4
35-307 Rzeszów
T: +48 17 857 91 55
F: +48 17 857 91 56
E:
NIP: 813-364-30-20
REGON: 180651947
Oddział Kielce
ul. Wesoła 37b/4
25-363 Kielce
T: +48 41 348 02 61
F: +48 41 348 02 61
E:
 
Oddział Warszawa
ul. Cybernetyki 19A
02-677 Warszawa
T: +48 22 868 09 46
F: +48 22 868 09 46
E:
 
odwiedź Nas na:
   
 
Pełna wersja serwisu