Doradztwo na każdym etapie inwestycji / Fot. Lion Film
Konsulting dla Inwestorów / Fot. Rene Filipowicz
Doradztwo na etapie projektowania / Fot. Rene Filipowicz
Dbałość o szczegóły / Fot. Promost Consulting

DORADZTWO INWESTYCYJNE

Świadczymy usługi doradcze dla wszystkich stron – uczestników procesu inwestycyjnego, tj. inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm projektowych i wykonawczych, zarówno w okresie przygotowania inwestycji (projektowanie) jak również w okresie jej realizacji (zarządzanie i nadzór) oraz eksploatacji (utrzymania).

 

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Oferujemy wykonanie następujących usług:

 • studia techniczno - ekonomiczno - środowiskowe
 • studia wykonalności
 • kosztorysy inwestorskie
 • specyfikacje techniczne
 • analizy LCA i LCCA
 • oprogramowanie użytkowego dla wybranych aspektów projektowych
 • wnioski aplikacyjne do funduszy krajowych i europejskich
 • doradztwo w zakresie montażu finansowania inwestycji.

 

REALIZACJA INWESTYCJI

Oferujemy wykonanie następujących usług:

 • obmiar, kosztorysowanie i wycena robót
 • audyty finansowe i techniczne
 • kontrolne badania jakościowe (materiałowe)
 • badania odbiorcze obiektów mostowych
 • nadzory i doradztwo naukowe
 • weryfikacja roszczeń finansowych i terminowych
 • weryfikacja zgodności zmian z PZP
 • pełnienie roli Rozjemcy FIDIC
 • pełnienie roli rzeczoznawców i biegłych sądowych


EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE

Oferujemy wykonanie następujących usług:

 • analizy porealizacyjne zgodnie z wytycznymi KE lub np. JASPERS
 • analizy LCA i LCCA
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego istniejącej infrastruktury
 • ewidencje obiektów budowlanych
 • specjalistyczne badania konstrukcyjne i materiałowe.

 

KONTAKT

Dyrektor ds. Projektowych: 

Zbigniew Kwaśny E:   T: +48 17 857 91 55
Dyrektor ds. Nadzoru Inwestorskiego:

Jolanta Kuś-Milczanowska E:   T: +48 17 857 91 55

Pełna wersja serwisu