Wdrożenie systemu B2B

 

Przedsiębiorstwo Promost Consulting zrealizowało projekty pt:

 
„Wdrożenie nowego systemu B2B w firmie Promost Consulting i u jego partnerów biznesowych”
„Wdrożenie systemu klasy B2B w przedsiębiorstwie Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna”
 

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 
Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

 

 

 
Pełna wersja serwisu