TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PROMOST CONSULTING SPÓŁKA JAWNA

Beneficjent:  PROMOST CONSULTING Sp. J.

 

wiecej o projekcie

 

 

 

 

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

Kwota kwalifikowana: 450 800,00 PLN

 

Kwota dofinansowania: 338 725,00 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 287 916,25 PLN

Okres realizacji: 01.03.2014-31.12.2015

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość 

Działanie 6.1 - POIG, Paszport do eksportu

 

Pełna wersja serwisu