Projektowanie w technologii BIM obiektów mostowych z kompozytów FRP

TYTUŁ PROJEKTU:

 • "Wdrożenie zintegrowanego projektowania w technologii BIM obiektów mostowych z kompozytów FRP" nr RPPK.01.04.01-18-0158/19-00.

Beneficjent:

 • Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.

Cel projektu:

 • Wdrożenie jednej znacząco udoskonalonej usługi w oparciu o technologię polegającą na zintegrowanym projektowaniu obiektów FRP w technologii BIM

Planowane efekty:

 • wyższa jakość dokumentacji techcznej
 • synregia pomiędzy technologią BIM a kompozytami FRP
 • cyfryzacja dokumtnacji
 • zwiększenie konkurencyjności
 • wzrost wykorzystania wyników prac B+R

Wartość proejktu:

 • Całkowita wartość projektu: 1 003 569,30 PLN
 • Wydatki kwalifikowalne: 815 910,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

 • dofinansowanie ze środków Funduszu: 367 159,50 PLN
Pełna wersja serwisu