Obwodnica Leżajska / Fot. Promost Constulting
Odcinek A4 / Fot. Promost Consulting
Most "Brama Przemyska"
Most "Brama Przemyska" / Fot. Artur Wysocki
Wiadukt kolejowy w Rzeszowie / Fot. Artur Wysocki
Farma wiatrowa / Fot. Artur Wysocki
Kładka w Rzeszowie / Fot. Artur Wysocki
Kładka O.Bernatka w Krakowie / Fot. Promost Consulting

DROGI

Oferujemy kompleksowe projektowanie autostrad (A), dróg ekspresowych (S), dróg niższych kategorii (GP, G, Z, L), dróg leśnych i ulic miejskich w zakresie:

 • koncepcje programowo-przestrzenne i koncepcje techniczne
 • projekty budowlane, wykonawcze i technologiczne
 • projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego
 • projekty budowlane, wykonawcze i technologiczne w zakresie geoinżynierii
 • projekty budowlane i wykonawcze dla towarzyszącej infrastruktury technicznej.

 

MOSTY

Projektowanie obiektów mostowych to nasza specjalność. Projektujemy mosty, wiadukty i kładki dla pieszych, a także mosty technologiczne w zakresie:

 • koncepcje programowo-przestrzenne i koncepcje techniczne
 • projekty budowlane, wykonawcze, technologiczne, warsztatowe
 • projekty próbnych obciążeń obiektów mostowych
 • projekty budowlane i wykonawcze dla towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Specjalizujemy się w projektowaniu modernizacji, wzmocnień i rehabilitacji istniejących obiektów mostowych. Wykonujemy także:

 • ekspertyzy
 • oceny stanu technicznego istniejących obiektów mostowych
 • oceny stanu technicznego istniejących obiektów mostowych z wykorzystaniem statków bezzałogowych (tzw. dronów)
 • oceny nośności normowej lub/i użytkowej istniejących obiektów mostowych
 • oceny przydatności eksploatacyjnej istniejących obiektów mostowych
 • ewidencje obiektów mostowych i drogowych
 • specjalistyczne badania materiałowe.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych analiz inżynierskich z wykorzystaniem MES wielokrotnie rozwiązywaliśmy nietypowe problemy techniczne, znacznie wykraczające poza konwencjonalne projektowanie.

 

KOLEJ

W obszarze budownictwa kolejowego oferujemy usługi w zakresie:

 • inwentaryzacje oraz projekty modernizacji, rewitalizacji i rehabilitacji kolejowych obiektów inżynieryjnych wraz z infrastrukturą
 • projekty nowych kolejowych obiektów inżynieryjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • projektowanie nawierzchni dróg kolejowych
 • projektowanie podtorza kolejowego wraz z zabudową warstw ochronnych i robotami ziemnymi
 • projektowanie wzmocnień nasypów kolejowych
 • oceny stanu technicznego, przeglądy i ekspertyzy kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz nasypów kolejowych
 • projekty próbnych obciążeń kolejowych obiektów inżynieryjnych.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dysponujemy zespołem specjalistów, którzy opracowują:

 • kompletną dokumentację dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko
 • dokumentacje z zakresu ochrony przyrody
 • dokumentacje z zakresu gospodarki wodnej
 • analizy w zakresie ochrony przed hałasem
 • dokumentacje z zakresu ochrony powietrza
 • dokumenty wymagane w zakresie gospodarki odpadami
 • inne dokumentacje, takie jak prognozy oddziaływania na środowisko i analizy porealizacyjne.

Zapewniamy kompleksową obsługę w trakcie realizacji inwestycji pod kątem ochrony środowiska, w tym nadzory środowiskowe i przyrodnicze.

Posiadamy doświadczenie w realizacji tych usług dla potrzeb inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
Oferujemy wykonanie następujących usług:
 • studia techniczno – ekonomiczno - środowiskowe
 • studia wykonalności
 • kosztorysy inwestorskie
 • specyfikacje techniczne
 • analizy LCA i LCCA
 • oprogramowanie użytkowego dla wybranych aspektów projektowych
 • doradztwo w zakresie montażu finansowania inwestycji

 

Pełna wersja serwisu