Badania i Rozwój / Fot. Lion Film
Badania zmęczeniowe / Fot. PRz
Badania strat siły sprężającej / Fot. PRz
Badania belek żelbetowych / Fot. PRz
Badania statyczne / Fot. PRz
Stanowisko do badań zmęczeniowych / Fot. Promost Consulting

WSPÓŁPRACA

Od kilku lat aktywnie działamy jako wykonawca projektów badawczo – rozwojowych, głównie w zakresie budownictwa komunikacyjnego oraz ochrony środowiska.

 

CEL

Celem zaangażowania grupy w projekty B&R jest wzrost innowacyjności naszych usług i produktów oraz zwiększenie wartości sprzedaży, a także wdrożenie w polskim budownictwie infrastrukturalnym innowacyjnych materiałów, konstrukcji i technologii. 

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Współpracujemy z uczelniami krajowymi, a także z partnerami i uczelniami zagranicznymi.  Realizujemy zarówno projekty krajowe, współfinansowane przez NCBiR, jak również projekty międzynarodowe, współfinansowane przez UE w ramach np. 7FP lub H2020.

 

PROJEKTY KRAJOWE

 

 

 

 

Com-bridge Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP

Projekt jest aktualnie realizowany w ramach programu Demontrator+, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Realizatorem projektu jest konsorcjum:

  • Mostostal Warszawa S.A.
  • Politechnika Warszawska
  • Promost Consulting
  • Politechnika Rzeszowska.

Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe badania mostu demonstracyjnego z kompozytów włóknistych w osnowie polimerowej - FRP.

Więcej o projekcie

 

Most w 3 miesiące

Projekt był realizowany w ramach programu Inicjatywa Technologiczna I, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt badawczo-rozwojowy nr KB/117/14030/IT1-B/U/08 pt.: "Most w 3 miesiące", finansowany przez MNiSW.  Realizatorem projektu było konsorcjum:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe SA z siedzibą w Krakowie
  • Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.
  • Promost Consulting. 

Celem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie mostu na rzece Poprad w miejsce mostu zniszczonego przez powódź.

Więcej o projekcie

 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

Pantura

 

 

 

 

"Flexible Processes and Improved Technologies for Urban Infrastructure Construction Sites".

Projekt był realizowany z 7 Programu Ramowego współfinansowanego przez KE (weryfikacja zadań Work Package 4: Flexible construction techniques for new bridges, obejmującego m.in. wykorzystanie kompozytów do budowy mostów).

Więcej o projekcie

 

 

Innovative Bridge Concepts with Laser Welded Sandwich Steel Deck

W konkursie programu Research Fund for Coal and Steel.

Więcej o projekcie
 

KONTAKT

Bogdan Tarnawski

Dyrektor ds. Rozwoju

E:

T: +48 17 857 91 55

 

Michał Paśko

Koordynator Projektów Badawczo-Rozwojowych

E:

T: +48 17 857 91 55

 

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz plik a1.jpg
 
Folder Com-bridge
Pobierz plik a2.jpg
 
Folder Com-bridge
Pobierz plik forum_mosty_01_15.pdf
 
Rola badań i innowacji w rozwoju polskiego mostownictwa cz. I
Pobierz plik forum_mosty_02_15.pdf
 
Rola badań i innowacji w rozwoju polskiego mostownictwa cz. II
Pobierz plik forum_mosty_03_15.pdf
 
Nie zawsze łatwa współpraca wykonawca - projektant
Pełna wersja serwisu