Podpisanie umowy na zaprojektowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica

17-07-2020

Z przyjemnością informujemy, iż podpisaliśmy umowę z konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción  na zaprojektowanie ponad dziesięciokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica.

Powyższy odcinek drogi ekspresowej będzie przebiegał przez powiat rzeszowski; gm. Boguchwała, powiat strzyżowski: gm. Czudec. Ten fragment drogi ekspresowej leży w międzynarodowym korytarzu komunikacyjnym Via Carpatia.

Do zadań projektowych będzie należało wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Kontraktu. Po stronie Wykonawcy będzie należało uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach projektowanego odcinka będzie wykonany tunel o długości około dwóch kilometrów wraz z pierwszym na Podkarpaciu Centrum Zarządzania Tunelem, cztery estakady, pięć wiaduktów oraz trzy przejścia dla zwierząt i jeden przejazd gospodarczy. Droga ekspresowa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstanie dwupoziomowy węzeł typu „trąbka” i dwa lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na projektowanym odcinku drogi znajdą się również dwa MOP-y kat. I w miejscowości Lutoryż.

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego RDOŚ w Rzeszowie wydał decyzję środowiskową.

Realizowany odcinek będzie niewątpliwie wyzwaniem inżynieryjnym, biorąc pod uwagę złożone warunki gruntowo-wodne oraz górzyste ukształtowanie terenu.

Odcinek S19 Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj”, inwestycja planowana jest na lata 2020-2026 natomiast wniosek o ZRID będzie gotowy we wrześniu 2021 roku. Przypomnijmy, że Promost Consulting wykonał już koncepcję programową na tym odcinku drogi ekspresowej. 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38382/Podpisalismy-umowe-na-realizacje-kolejnego-odcinka-trasy-Via-Carpatia-na-Podkarpaciu

 

Pełna wersja serwisu