Nadzór Inwestorski-Autostrada A4 odcinek Jarosław Korczowa
Odcinek A4 / Fot. Promost Consulting
Odcinek S7 / Fot. Daniel Wójcik
Odcinek A4 / Fot. Promost Consulting
Obwodnica Leżajska / Fot. Promost Consulting
Obwodnica Przemyśla / Fot. Wojciech Kalandyk

ZARZĄDZANIE

Specjalizujemy się w pełnieniu roli Inżyniera Kontraktu według procedur FIDIC, tj.:

 • zarządzaniem i kontrolą harmonogramu, finansów i jakości robót dla kontraktu
 • administrowaniem i koordynacją wszystkich czynności związanych z kontraktem
 • nadzorem technicznym nad robotami zgodnie z obowiązującym polskim Prawem Budowlanym.

 

Realizujemy zarządzanie kontraktami w zakresie:

 • budowy autostrad, dróg ekspresowych oraz pozostałych kategorii dróg administrowanych przez agencję rządową lub samorządy
 • budowy odcinków linii kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • budowy obiektów i urządzeń ochrony środowiska
 • budowy obiektów handlowych i przemysłowych
 • budownictwa ogólnego.

 

Zarządzaliśmy budową kilku odcinków autostrady A4 oraz dróg ekspresowych S19 i S7, a także m.in. budową obwodnic wielu miast, modernizacją dróg wojewódzkich i remontami ulic miejskich. Pełnimy zastępstwo inwestycyjne w zakresie budownictwa komunikacyjnego oraz ochrony środowiska.

 

NADZÓR

Specjalizujemy się w pełnieniu roli Inspektora (zespołu Inspektorów) Nadzoru Inwestorskiego według polskiego Prawa Budowlanego. Realizujemy nadzór inwestorski (techniczny) w zakresie:

 • budowy, modernizacji i remontów dróg i ulic
 • budowy, modernizacji i remontów obiektów mostowych drogowych i kolejowych
 • budowy obiektów i urządzeń ochrony środowiska
 • budownictwa ogólnego.

 

USŁUGI KONSULTINGOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I NADZORU

Oferujemy wykonanie następujących usług:

 • obmiar, kosztorysowanie i wycena robót
 • audyty finansowe i techniczne
 • kontrolne badania jakościowe
 • weryfikacja roszczeń finansowych i terminowych
 • weryfikacja zgodności zmian z PZP
 • pełnienie roli Rozjemcy FIDIC
 • pełnienie roli rzeczoznawców i biegłych sądowych.


 

 

 


 

Pełna wersja serwisu