STOWARZYSZENIA

Obie firmy Grupy Promost Consulting jak również kierownictwo i poszczególni pracownicy firm są członkami wielu stowarzyszeń zawodowych, izb i klastrów, działających w zakresie aktywności gospodarczej Grupy i jej pracowników.

 

STOWARZYSZENIA ZAWODOWE

 • NOT Naczelna Organizacja Techniczna, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (przedstawiciel: T. Siwowski)
 • SITK RP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (przedstawiciel: A. Zimierowicz)
 • SIDiR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, polska organizacja członkowska FIDIC (przedstawiciel: T. Siwowski)
 • PZITB Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Budownictwa (przedstawiciel: T. Siwowski)
 • ZMRP Związek Mostowców Rzeczpospolitej (przedstawiciel: Z. Kwaśny).

 

IZBY I KLASTRY GOSPODARCZE

 • Izba Projektowania Budowlanego (przedstawiciel: T. Siwowski)
 • Podkarpacka Izba Przemysłowo-Handlowa (przedstawiciel: B. Tarnawski)
 • Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR (przedstawiciel: B. Tarnawski)
 • Klaster Jakości Życia Kraina Podkarpacie (przedstawiciel: I. Siwowska)
 • Polska Platforma Technologiczna Budownictwa (przedstawiciel: B. Tarnawski)
 • Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego (przedstawiciel: T. Siwowski).
Pełna wersja serwisu