Otwarcie obwodnicy Strzyżowa

31-01-2020

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na nowej obwodnicy Strzyżowa, przy pracach której Promost Consulting pełnił rolę Inżyniera Kontraktu, a wcześniej opracował dokumentację projektową. Obwodnica Strzyżowa znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988, ma ponad 6 km długości, dzięki tej trasie międzynarodowy tranzyt będzie omijał centrum Strzyżowa.

Pełna wersja serwisu