Materiały informacyjne dot. rozwiązań projektowych

29-10-2020

Firma Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. jako wykonawca dokumentacji projektowej polegającej na budowie nowych odcinków dróg wojewódzkich nr 865 i nr 870 w ramach opracowania podzielonego na trzy zadania pn.:

Zad.1. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Munina i Sobiecin”,

Zad. 2. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów”,

Zad. 3. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko”,

uprzejmie informuje o możliwości zapoznania się w siedzibie gminy Jarosław, siedzibie gminy Wiązownica oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu a także na ich stronach internetowych z materiałami informacyjnymi dotyczącymi rozwiązań projektowych budowy nowych odcinków dróg wojewódzkich nr 865 i nr 870. Ponadto informujemy, iż ewentualne wnioski, sugestie i uwagi do rozwiązań projektowych będzie można składać przez zainteresowane strony do ww. organów w terminie 14 dni od udostępnienia materiałów tj. do 13.11.2020 r. włącznie, poprzez udostępnione formularze.

 

Pełna wersja serwisu