Pierwszy w Polsce innowacyjny most drogowy FRP

10-04-2015

 

Dnia 2 marca 2015 roku na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej miała miejsce prezentacja pierwszego w Polsce innowacyjnego mostu drogowego, wykonanego z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej FRP (ang. Fibers Reinforced Polimer). Głównym celem spotkania było przedstawienie postępu badań nad konstrukcją tego innowacyjnego mostu przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Udział w spotkaniu wzięli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - pani Ewa Tomala - Borucka, Zastępca Dyrektora - pan Tomasz Rudnicki oraz reprezentanci Powiatu Rzeszowskiego, na którego terenie powstanie most: Starosta Rzeszowski pan Józef Jodłowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - pan Marek Radion. Rolę gospodarza pełnił prof. Tomasz Siwowski, Kierownik Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej, jednostki wykonującej badania mostu.

Projekt jest realizowany w przez Konsorcjum Naukowo – Biznesowe, w skład którego wchodzą oprócz Politechniki Rzeszowskiej: Mostostal Warszawa SA. – lider projektu, firma Promost Consulting z Rzeszowa oraz Politechnika Warszawska.

Mostostal Warszawa SA był reprezentowany przez Grzegorza Krzystańskiego - Dyrektora Departamentu Infrastruktury oraz Juliusza Żacha – Kierownika Działu Badań i Rozwoju. Promost Consulting reprezentowany był przez pana Damiana Kaletę – projektanta mostu.

Podczas spotkania zaprezentowano główne założenia projektu Com-bridge, tj.:

  • projekt mostu z  kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej – Promost Consulting.
  • technologię wytwarzania oraz własności elementów mostowych z kompozytów FRP – Mostostal Warszawa,
  • testy prototypowych komponentów mostu – Politechnika Rzeszowska.

Efektem projektu będzie pierwszy w Polsce i jeden z największych tego typu obiektów na świecie – rozpiętość teoretyczna przęsła to 21 metrów, o zakładanym czasie eksploatacji od 50 do 75 lat.

Goście spotkania odwiedzili Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji PRz, gdzie belka kompozytowa w skali 1:1 poddawana jest kompleksowym badaniom wytrzymałościowym. Uzyskane w ten sposób dane umożliwią walidację  modelu numerycznego konstrukcji mostu i zweryfikowanie założeń projektowych.

Prototypowy most budowany jest w ramach programu Demonstrator+ Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wsparło projekt kwotą 5 mln 150 tys złotych. Budowa mostu zakończona zostanie na jesieni 2015 r. Most powstanie pod Rzeszowem, w miejscowości Błażowa. 

 
 
Więcej informacji o projekcie na  http://com-bridge.pl/ oraz u nas na stronie w zakładce COM-BRIDGE
 
 
Pełna wersja serwisu