ASSOCIATIONS

Both companies within Promost Consulting Group, as well as the management staff and other employees, are the members of numerous professional associations, chambers and clusters.

 

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

 • NOT Naczelna Organizacja Techniczna | Polish Engineering Association (representative: T. Siwowski)
 • SITK RP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej | Association of Engineers and Technicians in Polish Transport (representative: A. Zimierowicz)
 • SIDiR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców | FIDIC memeber (representative: T. Siwowski)
 • PZITB Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Budownictwa | Polish Association of Engineers and Technicians in Construction Industry (representative: T. Siwowski)
 • ZMRP Związek Mostowców Rzeczpospolitej | Polish Society of Bridge Engineers (representative: Z. Kwaśny).

 

CHAMBERS AND CLUSTERS

 • Izba Projektowania Budowlanego | Chamber of Civil Engineering Design (representative: T. Siwowski)
 • Podkarpacka Izba Przemysłowo-Handlowa | Chamber of Industry and Trade (representative: B. Tarnawski)
 • Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR | Civil Engineering Cluster (representative: B. Tarnawski)
 • Klaster Jakości Życia Kraina Podkarpacie | Cluster of Life Quality (representative: I. Siwowska)
 • Polska Platforma Technologiczna Budownictwa | Polish Platform for Civil Engineering (representative: B. Tarnawski)
 • Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego | Polish Platform for Railway Transport (representative: T. Siwowski).
Pełna wersja serwisu