2014 r. Warsztaty "Kreatywność w projektowaniu"
Workshop "Creativity for Designing, 2014 / photo Magdalena Żmuda
Carnival party, 2014 / photo Magdalena Żmuda
2011 r. 15-lecie Firmy
15th Anniversary, 2011 / photo Promost Consulting
Trip to Rodos, 2008 / photo Promost Consulting
Pełna wersja serwisu